Pozivamo Vlado Republike Slovenije, naj podnebne spremembe pripozna kot nacionalno krizo ter jih začne prioritetno in sistemsko obravnavati.

Pozivamo Vlado Republike Slovenije, naj podnebne spremembe pripozna kot nacionalno krizo ter jih začne prioritetno in sistemsko obravnavati.

Vaše podatke organizacije pobudnice (PIC, Umanotera, društvo Focus, Greenpeace Slovenija) uporabljamo izključno za potrebe kampanje VEČINA PRIČAKUJE UKREPE in obveščanje o drugih okoljevarstvenih kampanjah (v primeru soglasja). Soglasje za prejemanje obvestil o napredku kampanje, soglasje za prejemanje obvestil o drugih kampanjah organizacij pobudnic, ali soglasje za objavo imena na spletni strani lahko kadarkoli prekličete. Več o varstvu osebnih podatkov in vaših pravicah najdete tukaj.

Če bi radi poziv podprli kot organizacija, nam to sporočite na info@podnebnakriza.si in pošljite logotip organizacije.

Podpisani posamezniki in organizacije pozivamo Vlado Republike Slovenije, naj podnebne spremembe pripozna kot nacionalno krizo ter jih začne prioritetno in sistemsko obravnavati.

Nujni poziv Vladi Republike Slovenije

1.

Alarmantne razsežnosti podnebnih sprememb so znanstveno dokazane in zahtevajo takojšnje ukrepanje, če želimo preprečiti nepovratno poslabšanje pogojev za življenje nas in naših potomcev.

2.

Podnebne spremembe so edina grožnja, ki ogroža prav vse dele slovenske družbe, vse naše dejavnosti in naše dolgoročno preživetje.

3.

Slovenija se segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja. Suše, vročinski valovi, poplave in neurja so vse pogostejši in vse bolj intenzivni.

4.

Po Ustavi Republike Slovenije za naše zdravo življenjsko okolje skrbi država, zato mora vlada nemudoma začeti izpolnjevati svojo dolžnost in preprečiti podnebno katastrofo.

5.

Republika Slovenija se je k ukrepanju zavezala s podpisom Pariškega podnebnega sporazuma. Prioriteta Vlade RS mora biti pospešen prehod na brezogljično družbo.

6.

Ker Vlada RS prav zdaj sprejema ključne odločitve glede naše podnebne prihodnosti, pričakujemo, da se bo odzvala odločno in z zavezujočim načrtom ukrepanja, ki nam bo omogočil dolgoročni obstoj.

Zakaj

Zdravo življenjsko okolje je ustavna pravica.
Vlada mora to pravico izpolnjevati. Pa je ne.

Podnebje, ki je sposobno vzdrževati človeško življenje, je nedvomni sestavni del pravice do zdravega okolja. Država je dolžna to pravico izpolnjevati v skladu s sprejetimi zakoni in mednarodnimi dogovori.

Prekomerna raba naravnih virov in kurjenje fosilnih goriv, ki poganjata naš razvoj, sta povzročila, da se je prej tisočletja stabilno zemeljsko podnebje začelo spreminjati. Posledica tega je pregrevanje Zemlje, ki povzroča naravne ujme velikih razsežnosti in škodo za ljudi in gospodarstvo, izumiranje vrst, negativne vplive na zdravje ljudi ter potrebo po razseljevanju ljudi. Nedavno poročilo Medvladnega panela za podnebne spremembe o globalnem segrevanju za 1,5 °C je zadnje v vrsti opozoril znanstvene skupnosti, da se čas za ukrepanje izteka. Poročilo kot še varno mejo opredeljuje omejitev globalnega segrevanja na 1,5 °C glede na predindustrijsko raven. To je tudi cilj, h kateremu se je s Pariškim sporazumom zavezala mednarodna skupnost.

Slovenija se ogreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja, kar se kaže v rekordno toplih letih, vse pogostejših vročinskih valovih, sušah, poplavah in neurjih. Že je zaznana večja smrtnost med starejšimi v času vročinskih valov, med najbolj ranljivimi so tudi otroci, večjim zdravstvenim tveganjem so izpostavljeni delavci. Naravne nesreče ogrožajo življenje in zdravje ljudi, pa tudi pridelek in premoženje, v bodoče pa bodo še pogostejše in še bolj intenzivne.

Ker se v Sloveniji prav zdaj določajo cilji in ukrepi, ki bodo vplivali na naš bodoči obstoj, smo stopili skupaj, da pozovemo Vlado RS, naj stori vse, kar je potrebno, da preprečimo katastrofalne posledice podnebnih sprememb.

Zaveze naše družbe

Država skrbi za zdravo življenjsko okolje, ki je ustavna pravica vsakogar (72. člen Ustave RS). Podnebje, ki je sposobno vzdrževati človeško življenje, je nedvomno sestavni del te pravice. Država je dolžna to pravico izpolnjevati v skladu s sprejetimi zakoni in mednarodnimi dogovori.

Slovenija se je v mednarodni skupnosti zavezala k ciljem trajnostnega razvoja (Agenda 2030), med katerimi je tudi zaveza k sprejemu nujnih ukrepov v boju s podnebnimi spremembami in njihovimi posledicami. Pariški sporazum je eden v seriji dogovorov, ki so jih za ta namen sklenile države pogodbenice Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, vendar prvi, ki govori o konkretnem cilju, tj. ohranitev dviga povprečne globalne temperature občutno pod 2°C, s prizadevanjem omejitve na 1,5 °C v primerjavi s predindustrijsko dobo. K varstvu temeljnih človekovih pravic, kot so pravica do življenja, do ustrezne hrane – varstvo pred lakoto, do pitne vode, do najvišjega dosegljivega standarda zdravja, ter varstvu ranljivih skupin prebivalstva, kot so otroci in invalidi, se je Slovenija zavezala tudi s številnimi drugimi mednarodnimi konvencijami.

Kot članica EU se je Slovenija glede okoljske politike zavezala k upoštevanju razpoložljivih znanstvenih podatkov. Zadnje posebno znanstveno poročilo Medvladne skupine za podnebne spremembe (IPPC) je ocenilo kot točko pregrevanja, do katere kot človeštvo predvidoma še lahko obvladujemo nastale posledice, na 1,5°C. Po tej točki pa se tveganja v zvezi z obstojem in ohranjanjem nekaterih ključnih zemeljskih ekosistemov bistveno povečajo.

Ustavno pravico do zdravega življenjskega okolja lahko državljani uveljavljamo na podlagi 14. člena Zakona o varstvu okolja. Po tem določilu imamo kot posamezniki, društva in organizacije pravico zahtevati, da se ustavi okolju škodljivo ravnanje, med drugim tudi, če povzroča neposredno nevarnost za življenje ali zdravje ljudi, čezmerno obremenitev okolja ali če je izkazana velika verjetnost, da bi do takih posledic prišlo. Tudi po Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ima vsakdo pravico do varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pravo kot škodljivo ravnanje enako obravnava dejanje, kakor tudi opustitev. Slovenija ne ukrepa s potrebno ambicioznostjo in hitrostjo. Opustila je svojo dolžno skrbnost.

Daj svoj glas

Trenutek je zdaj. Pomagaj nam doseči aktivno držo
slovenske države pri naslavljanju podnebne krize.

Podpiši poziv vladi RS

Vaše podatke organizacije pobudnice (PIC, Umanotera, društvo Focus, Greenpeace Slovenija) uporabljamo izključno za potrebe kampanje VEČINA PRIČAKUJE UKREPE in obveščanje o drugih okoljevarstvenih kampanjah (v primeru soglasja). Soglasje za prejemanje obvestil o napredku kampanje, soglasje za prejemanje obvestil o drugih kampanjah organizacij pobudnic, ali soglasje za objavo imena na spletni strani lahko kadarkoli prekličete. Več o varstvu osebnih podatkov in vaših pravicah najdete tukaj.

Če bi radi poziv podprli kot organizacija, nam to sporočite na info@podnebnakriza.si in pošljite logotip organizacije.

Kdo smo in koliko nas je

Smo odgovorni prebivalci planeta,
vsak dan nas je več in vedno glasnejši smo.

Smo skupina organizacij in posameznikov, ki se zaveda, da podnebne spremembe pomenijo resno grožnjo našemu preživetju. Če je stanje tako kritično, da države in lokalne skupnosti po vsem svetu razglašajo podnebno krizo in ukrepe, zakaj se Slovenija obotavlja? Podpisnike povezuje pričakovanje, da je ukrepanje nujno in da je nujno zdaj – dokler še lahko preprečimo neobvladljive posledice.

Do tega trenutka je poziv podpisalo

podpisnikov organizacij

Do sedaj so izjavo podpisali

 • dr. Lučka Kajfež Bogataj
 • dr. Luka Omladič
 • dr. Robert Golob
 • Bronja Žakelj
 • izr. prof. dr. Andrej Lukšič
 • dr. Dušan Plut
 • Boris Cavazza
 • Igor Šoltes
 • Romana Krajnčan
 • Zoran Janković
 • Vesna Vuk Godina
 • Senka Šifkovič Vrbica
 • Gaja Brecelj
 • Aljoša Petek
 • Barbara Kvac
 • Katarina Bervar Sternad
 • Jože Piano
 • Živa Kavka Gobbo
 • Marjeta Benčina
 • Katjuša Šavc
 • Andrej Gnezda
 • Renata Karba
 • Ana Repič
 • Katja Podbevšek
 • Nika Tavčar
 • Darja Valenčič
 • Jernej Stritih
 • Boštjan Noč
 • Andrej Jus
 • Danica Praper
 • Janez Vencelj
 • Katarina Trstenjak
 • Gorazd Marinček
 • Matic Primc
 • Zlatko Resman
 • Deni Jakac
 • Venčko Perič
 • Vojko Ličen
 • Janko Rožman
 • Ciril Kolenc
 • Samo Login
 • Urška Pleše
 • Bojan Gorjanc
 • Danijel Šmon
 • Matic Drakulić
 • Simona Zupančič
 • Viktorija Kos
 • Tina Vrhovec Andric
 • Vesna Ivanović
 • Sara Piano
 • Ana Kerin
 • Staša Krajnc
 • Maja Ladic
 • Anže Štrukelj
 • Pia Zabavnik Piano
 • Peter Poles
 • Maša Škotnik
 • Veronika Vodlan
 • Jerca Jerič
 • Ervin Selimović
 • Tatjana Milunovic
 • Natasa Jost Berglez
 • Barbara Marić
 • Barbara Ponebsek
 • Adriana Aralica
 • Primož Černelč
 • Serifa Stupar
 • Lana Erjavec
 • David Zorko
 • Teja Pahor
 • Tina Kolar
 • Anemarija Planšak
 • Nina Kavčič
 • Aleš Ogorevc
 • Rok Horvat
 • Jure Poglajen
 • Ema Otavnik
 • Nuša Kočar
 • Špela Perner
 • Jaka Teršek
 • Janja Pečan
 • Laura Albreht
 • Iva Zivanovic
 • Nuša Rajh
 • Saša Kralj
 • Timotej Turk Dermastia
 • Miha Blažič
 • Vesna Strlič
 • Rene Koradin
 • Manca Šetinc Vernik
 • Jošt Derlink
 • Lea Slokar Gough
 • Ana Markežič
 • Zala Primc
 • Brina Jeretina
 • Rebeka Ujčič
 • Ana Šega
 • Robi Lesnik
 • Barbara Lipovšek
 • Miha Škrokov
 • Nina Pivk
 • Pika Kofol
 • Manca Kepa
 • Val Sevnik
 • Goran Jakovac
 • Jernej Černigoj
 • Jure Globocnik
 • Tadej Peter Dovšak
 • Taj Zavodnik
 • Laura Zelič
 • petra arh
 • Luka Mofardin
 • Dominik Olmiah Križan
 • Rok Novak
 • Dino Bauk
 • Žiga Vrhovec
 • Miran Rajšp
 • Katja Huš
 • Marjana Rihtar
 • Katja Sreš
 • Brane Mišmaš
 • Martin Koza
 • Matjaž Marušič
 • mateja potočnik
 • Iztok Majhenič
 • Biserka Avsec
 • Mateja Žvižej
 • Sergej Maršnjak
 • Maka Bele
 • Rok Bele
 • Tomaž Gorenc
 • Ana Stritih
 • Luka Čavka
 • Sebastjan Ašenberger
 • Jure Vetrsek
 • Ana Markovič
 • David Kastelic
 • Jure Močnik
 • Rok Jožef Drofenik
 • Marjan Špegel
 • Iza Login
 • Tadej Bogovic
 • Maja Simoneti
 • Tomaž Banovec
 • Ajda Zavrtanik Drglin
 • Kaja Ujčič
 • Slavica Peševska
 • Anže Voh Boštic
 • Monika Maku
 • Primož Primožič
 • Tomi Deutsch
 • Ana Žekar
 • Tina Govednik
 • Bernardka Zorko
 • Andrej Mohar
 • Mojca Maver
 • Urška Erklavec
 • Lena Penšek
 • Tadej Bevk
 • Matic Škrlovnik
 • Urška Košenina
 • Žiga Pilih
 • david Gajić
 • dr. Žiga Zaplotnik
 • Leon Škrlovnik
 • Maša Pušnik
 • Ingrid Feld Kupljen
 • Neža Okorn
 • Matevž Obrecht
 • Anja Šuler
 • Vladimir Milošević
 • Nejc Zaloznik
 • Tina Malenšek Kojić
 • Minja Stule
 • Sandro Terzic
 • Milan BAJŽELJ
 • Patricija Potisk
 • Jonas Sonnenschein
 • Primož Turnšek
 • Olivera Šabič
 • Jernej Polovšek
 • Peter Verblač
 • Darja Piciga
 • Urška Petek
 • dr. Katarina Višnar
 • Anamarija Slabe
 • Dan Podjed
 • Dejan Steinbuch
 • IRENA GABROVŠEK
 • Martin Počkar
 • Mitja Krajnc
 • Tim Gregorčič
 • Sara Kosirnik
 • Anja Tomažič
 • Marko Krajnc
 • Barbara Kožar
 • Draga Potocnjak
 • Ajda Ferengja
 • Mario Pogorelcnik
 • Nara Petrovic
 • Ajda Jančar
 • Rok Bele
 • Eva Marn
 • Jan Slapšak
 • Natasa Jelic
 • Josip Rotar
 • Nina Roškar
 • Jana Bozic
 • Sanja Lončar
 • Aleš Majšler
 • Franček Dobovišek
 • Veronika Zavratnik
 • Franci Kopač
 • Špela Jazbec
 • Tina Planinšič
 • Aljaž Žagavec
 • Lena Nagode
 • Anton Simonič
 • Maruša Vertačnik
 • Pia Šlogar
 • Jure Trbič
 • Tatjana Potočnik
 • Tanja Haszlakiewicz
 • Zoran Ličen
 • Mira Muršič
 • Nataša Vrtovec Pojbic
 • Jon Pavlič
 • sonja lokar
 • Andrej Fideršek
 • Nina Kožar
 • Iva Padar
 • Marko Razpet
 • Maja Visenjak Limon
 • Marusa Furlan
 • David Limon
 • Miha Čelar
 • Lazar Hitri
 • Davor Val Vega
 • Manja Kunšek Guček
 • Waldemar Haszlakiewicz
 • Rok Prosen
 • Aljoša Slamersak
 • Andraž Habjanič
 • Zoran Kus
 • Aljoša Gričar
 • Melita Novak
 • Nejc Štebe
 • Yvonne Knap
 • Janez Dolinšek
 • Boštjan Jerko
 • Lana Judnič
 • Petra Puhar Kejžar
 • Jasminka Dedić
 • Barbara Seidl
 • Sabrina Lever
 • Mario Azinović
 • Daška Levstik
 • Barbara Drev
 • Simon Drole
 • Marija Marinček
 • Ronja Gorenc Didanovič
 • AVGUŠTINA ZUPANČIČ
 • Tadej Turnšek
 • Tomaž Fekonja
 • Luka Rems
 • Maja Turk
 • Andrej Gabron
 • Luka Mesec
 • Ilona Mrgole
 • Sara Fabjan
 • Nada Matič
 • Uros Grivc
 • Danica Gobec
 • Zana Fabjan Blažič
 • Gregor Kalamar
 • Urša Podrekar
 • Aljoša Rovan
 • Martin Brecelj
 • Saša Babič
 • Maša Marković
 • Marja Čad
 • Nataša Kramberger
 • Boban Milunovic
 • Urška Jurman
 • Boštjan Vernik Šetinc
 • Enya Mlinarič Dragaš
 • Damjan Dvoršek
 • Hanna Szentpeteri
 • Daša Bole Kosmač
 • Pika Golob
 • Anže Markun
 • Nejc Trampuž
 • Lia Pozvek
 • Aleš Paplar
 • Pia Gregor Čoch
 • Tanja Tuma, predsednica ŽO SC PEN Mira
 • Katarina Mesner
 • Simon Drčar
 • Jaka Matičič
 • Zala Marolt
 • Desanka Košutnik
 • Uroš Razpet
 • Dejan Savić
 • Keti Malchevska
 • Klemen Bandelj
 • Anže Singer
 • Tinkara Lazar
 • Tibor Vito Šušnjara
 • Žana Radivo
 • Meta Štular
 • dr. Andrej Ceglar
 • Krista Corn
 • Igor Brlek
 • Jan Predan Zvonar
 • Alenka Pirjevec
 • Ivana Žigon
 • Urška Čerče
 • Zala Metlika
 • Matej Jeglič
 • Mateja Kelih
 • Eva Rajh
 • Anton Trobevšek
 • Renata Hari
 • Maša Pregarc
 • Pamela Ambrož
 • David Deržič
 • Tadeja Pretnar
 • ERMIN SULJANOVIĆ
 • Gregor Pretnar
 • Manica Radivo
 • Tanja Rihtaršič
 • vladimir habjan
 • Miloš Večaj
 • Vita Habjan Barborič
 • Saša Poljak Istenič
 • Matjaž Vovko
 • Ana Kali Maat
 • Rok Petrič
 • Julka Lukić
 • Liza Stančič
 • Karin Kočevar
 • nina Plevnik
 • Edi A. Klobučar
 • Maja Marušič
 • Davorin Pavlenič
 • Dejan Ogrinec
 • Karmen Kogoj Ogris
 • Marko Šubic
 • Tina Sušnik
 • Tadej Troha
 • Peter Smole
 • Katja Kosi
 • Jeanette Gönc
 • Samo Planinc
 • Tjaša Pogačar
 • Matic Pečnik
 • Neža Vilhelm
 • Jasna Medved
 • Sead Muharemovič
 • Mateja Šmid Hribar
 • Tina Velišček
 • Gaja Trbižan
 • Snežana Kuralt
 • Oto Luthar
 • Nina Rolih
 • Karmen Kolar
 • Jerica Strgar
 • Janja Dvorsak
 • Tina Baša
 • Peter Ušeničnik
 • Olja Veljkovic
 • Živa Šubic
 • Slavko Milojčić
 • Katja Komljanec Koritnik
 • Maja Sotenšek
 • Igor Grofelnik
 • Tim Mavrič
 • Sašo Konrad
 • David Tomažič
 • Sebastjan Weber
 • Ines Karažija
 • Tina Umer
 • Nina Gorenc
 • Bojan Žižek
 • Uroš Kodre
 • Eva Jereb
 • Gregor Cilenšek
 • Nejc Poje
 • Mojca Kondardi
 • Damian Buraczewski
 • Vasko Simić
 • Janez Grgurič
 • Alenka Ropret
 • Jan Sladič
 • Katja Krajnc
 • Rudi Zupan
 • Rajko Muršič
 • Andreja Udovč
 • Leja Benedičič
 • Alberto Avguštinčič
 • Hana Hanžek Turnšek
 • Tamara Raftović Loštrek
 • ivana petan
 • sabina Čarman
 • Ana Kalin
 • Tina Maver
 • Bogomila Hanzek Sotosek
 • Neža Sterle
 • Maryvonne Camus
 • Špela Lausegger
 • Ivana Žolgar Olenik
 • Vido Praček
 • Bojan Stojanovic
 • NINA ZUPANČIČ
 • Maša Jaklič
 • Nika Ferbežar
 • Katja Premrl
 • Anja Purgar
 • Andreja Zupan
 • Varja Balžalorsky Antić
 • katja flajs
 • Ines Malgaj
 • Bojan Pogorevc
 • Slavko Cimprič
 • Jure Mohorič
 • Nina Vidič
 • Peter Kovač Vujasinovič
 • Timotej Pavlin
 • Alen Felicijan
 • Nina Kemperle
 • Branko Herman
 • Tjaša Rožič
 • Clemens Brugger
 • Metka TRDIN
 • Iztok Sotošek
 • Boštjan Remic
 • Klara Šimic
 • Asta Vrečko
 • Živa Lopatič
 • Matjaž Dovečar
 • Nina Brugger
 • Mojca Janžekovič
 • Milan Jakopovič
 • Matic Bizjak
 • Lenka Kavčič
 • Sonja Kočevar
 • Ana Bevc
 • Albin Keuc
 • Adrijana Germovšek
 • Vladimir Vidmar
 • Petya Žnidaršič
 • Brane Solce
 • Aljaž Zaletel
 • Vesna Mitrović
 • Irma Pečelin
 • Rok Kraševec
 • Velimir Živković
 • Hana Palcic Vilfan
 • Primož Bezjak
 • Urška Honzak
 • Tomaz Ostir
 • Matic Kraševec
 • Goran Ivasic
 • Sašo Obolnar
 • Kaja Novak
 • Danijel Rebolj
 • Mateja Keber
 • Kristina Galun
 • Vesna Vidrih
 • Mojca Mlakar
 • Katarina Lotrič
 • Mojca Gambeta
 • Špela Vašl
 • Duška Težak
 • Jasna Čuk Rupnik
 • Andrejka Belhar Polanc
 • Martin Pogačar
 • Barbara Simonič
 • Dr. Dejan Paravan
 • Jože Roth
 • Živa Škrlovnik
 • Špela Bandelj
 • Marta Čadež
 • Sanja Fidler
 • Mladen Kalinić
 • Vesna Urek
 • Zala Turšič
 • Tanja Kolenc
 • Damir Staničić
 • Zala Pezdir
 • Dejan Đerković
 • Atila Urbančič
 • Matic Jelenc
 • Cvetka Puncer
 • Tone Turšič
 • Jurij Stritih
 • dr. Miha Krofel
 • Davorin Žnidarič
 • Darja Žnidarič
 • Primož Videnič
 • Iza Lapajne
 • MOJCA VELIKONJA
 • Jakob Jaša Kenda
 • Igor Perhavc
 • Saša Škof
 • Andreja Urbančič
 • Mihael Kelemina
 • Blaž Černetič
 • Aleksander Batič
 • Vera Jakopič
 • Eva Mikelj
 • Nika Krmelj
 • Darja Vtič
 • Ana Urh
 • Iza Thaler
 • Nada Turnšek
 • Lara Pic
 • Jakob Rejec
 • janez Bertoncelj
 • Manca Macuh
 • Katja Učakar
 • Ira ZORKO
 • Matjaž Hanžek
 • Nastja Virk
 • Vladimir Jarh Nikolič
 • Anže Javoršek
 • Mihael Gabrijel Tomšič
 • Irena Woelle
 • Boris Prodanović
 • Alenka Meden
 • Nevenka Poženel
 • Alen Baumkirher
 • Izidor Ostan Ožbolt
 • Kaja Božiček
 • Fiona Johnson
 • Alenka Rome
 • Maja Krapež
 • Mirko Žagar
 • Ana Lokovšek
 • Stanko Devič
 • Sara Volčič
 • Jasna Petek
 • aljaž Govednik
 • Matjaž Stražišar
 • Živa Zupan
 • Urša Zgojznik
 • Andrej Anderlič
 • Irena Brugger
 • Venčko Petrič
 • Majda Gregorič
 • Zlatko Šabič
 • Sabina Hobacher
 • NATAŠA KUMER
 • Maša Krapež
 • Irena Kurajić
 • Katja Fasink
 • Melanie Vuga
 • Vid Tratnik
 • Alma Rogina
 • Eva Zupančič
 • Maja Šelekar
 • Mirjana Vižintin
 • Iza Otorepec Černe
 • Jure Bedenk
 • Tadej Sluga
 • Mojca Kocmur
 • Tina Tomšič
 • Eva Tisnikar
 • Polona Reisner
 • Primož Cigler
 • Petra Roter
 • Matej Stendler
 • Martina Vilhar
 • Ilona Della Bernardina
 • Samir Hvalec
 • Lara Metlika
 • Lenart Zajc
 • Sanja Mraz Macerl
 • Naska Kvarantan
 • Robert Slavec
 • Pija Krmavnar
 • Primož Veselič
 • Neva Bervar
 • Robert Stare
 • Vesna Skubic
 • Bor Miška
 • jernej kejžar
 • Tomaž Martinek
 • Srđan Todorović
 • Gojka Pajagič Bregar
 • Ahac Meden
 • Jan Gamberger
 • Mojca Marinsek
 • Matej Plešnar
 • katka zbogar
 • Nastja Mulej
 • primož zakrajšek
 • Vanja Jelen
 • Viliana Vaklinova
 • Jože Lebar

Organizacije

Čebelarska zveza Slovenije
Planinska zveza Slovenije
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Zveza potrošnikov Slovenije
Zveza Tabornikov Slovenije
Zveza društev upokojencev Slovenije
Zveza prijateljev mladine Slovenije
Mladi za podnebno pravičnost
DOPPS
Nogometna zveza Slovenije
Rdeči Križ Slovenije
Skupnost občin Slovenije
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
OKS - Olimpisjki komite Slovenije
Združenje slovenskih poklicnih gasilcev
Sindikat delavcev v zdravstveni negi
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
Focus, društvo za sonaraven razvoj
Greenpeace CEE, Slovenija
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC
IPoP - Inštitut za politike prostora
Nacionalni svet invalidskih organizacij
Mladinski svet Slovenije
Zveza delovnih invalidov Slovenije
Karitas
Amnesty International
Mreža Plan B za Slovenijo
Slovenska filantropija
Mreža Asociacija
Sindikat prekarcev
Inštitut za ekonomsko demokracijo
SAZU - Svet za varovanje okolja
Danes je nov dan
Društvo novinarjev Slovenije
Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije
Sindikat Mladi plus
Združenje mladih, staršev in otrok SEZAM
Študentska Iskra
Goriška Lokalna Energetska Agencija, Nova Gorica
Inštitut za ekologijo
Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani
Mreža za prostor
SLOGA
Mirovni inštitut
MIRA – Ženski odbor Slovenskega centra PEN
Državljani sveta
CNVOS - Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij
UPI - Ljudska univerza Žalec
Slovenska fundacija za UNICEF
IMZTR - Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj
Društvo Humanitas – center za globalno učenje in sodelovanje
Društvo Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije - TRS
Astronomsko društvo Nanos
Kulturno umetniško društvo Coda
Zavod Svibna, regijski zavod za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja
Društvo Zelena centrala
Slovensko društvo evalvatorjev
Društvo raum AU
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti - ZRC SAZU
EKO KROG, društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo
KD prostoRož
Proja, zavod za uresničevanje dobrih idej
3MUHE, Zavod za pravično trgovino
Neurje.si
Open house Slovenija - OHS
Dobrodelno društvo Petka za Nasmeh
Društvo Temno nebo Slovenije
ITR - Inštitut za trajnostni razvoj
INTERSO - Inštitut za individualno in družbeno odgovornost
EBM - Društvo Ekologi brez meja
Društvo Svet staršev
Rifuzl - trgovina brez plastične embalaže
EST=ETIKA, društvo za vzpodbujanje etike v prostoru
Ženski lobi Slovenije
Društvo DOVES-FEE Slovenija/program Ekošola
Rejniško društvo Slovenije
Slovenska kolesarska mreža
Preoblikovalnica - Društvo konceptov so.p.
ADRA Slovenija
Zavod Voluntariat - SCI Slovenija
Forum za enakopraven razvoj
CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp
Društvo za permakulturo Slovenije
Gibanje za dostojno delo in socialno družbo
OVCA - Društvo za osveščanje in varstvo
Ustanova Fundacija Okolje smo vsi
Lake d.o.o.
Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana
Destilator; trajnostne rešitve
LEpi CAjti, Zavod za kakovost življenja
Poligon kreativni center
Društvo Šola zdravja
Človekoljubno dobrodelno društvo UP
Zavod Bunker
Zavod PIP – pravni in informacijski center Maribor
Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja
Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo
Športni klub Bleščica
Društvo prijateljev mladine Koper
Kulturno okoljsko društvo Paz!park
Zavod Nefiks
Zveza društev sokolske mladine
Jezikovna šola Athena
Društvo AREAL
Humanik, društvo za humanitarno pomoč ljudem v stiski
Društvo Bober - Okoljsko gibanje Dolenjska
2030
Zveza prijateljev mladine Maribor
Zavod Krog izobraževanje, razvoj, dobrodelnost
Ekvilib Inštitut
Društvo za preučevanje rib Slovenije
Portal Geografija
Društvo za Združene narode za Slovenijo
Smetumet, glamurozne smeti - kulturno ekološko društvo
ZLHT - Regionalni center NVO
Stičišče NVO osrednje Slovenije
Društvo za evropsko zavest
Za zdravo družbo - ZD
Rdeči Križ - območno združenje Ljubljana
Zveza Prijateljev mladine Domžale
Kulturno izobraževalno društvo PiNA
Zavod Red Tree Heritage
Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA
TRISKEL, društvo za spodbujanje osebne rasti
IMZ - Iniciativa mestni zbor, samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti Maribora
Iniciativa Podružnica
EleGas Down
Proventus d.o.o. - Posadi.si
Trajnostni park Istra
UK 101 Records - Umetniški klub 101
Energotech d.o.o. Slovenija
KUD C3 - Society for Culture and Arts, Slovenia
SMS - Stranka mladih Slovenije, Zeleni Evrope
BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti, Ljubljana
Združenje slovenskih katoliških skavtov in skavtinj
Projekt EcoLex LIFE
Muzej norosti Trate
Center odličnosti nizkoogljične tehnologije - CO NOT
Ekoci - eko civilna iniciativa Slovenije
Dovje - Mojstrana: Zelena prihodnost
Kulturno-umetniško društvo Moment
Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske konjice
Portal Za misli
Art:reSet (establishment The Hague - Maribor)
KUD Transformator
PTL - Plesni teater Ljubljana
Medium d.o.o.
Zveza ŠKIS - Zveza študentskih klubov Slovenije
Zasavska ljudska univerza
Čarna d.o.o. - Zeleni Zabojček
Ljubljanska Kolesarska Mreža - LKM
Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje
Zavod za ekologijo in preventivo pred nesrečami - EKOPREN
Enertec d.o.o. - Moja elektrarna
Zavod Rastišče - poligon za zelene ideje
INEPA - Inštitut za elektronsko participacijo
Optika & Ordinacija Zakovšek
Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG
MRR d.o.o.
3VITANA, Center za celosten razvoj
VITRA Center za uravnotežen razvoj Cerknica
NARAVNI ZAČETKI Združenje za informiranje, svobodno izbiro in podporo na področju nosečnosti, poroda in starševstva
Sindikat upokojencev Slovenije
KUD Goriška paleta
Društvo Sončni grič
Planinsko društvo Delo
Ajda Sostro, Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje
ŽNK Radomlje
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
GZS, Združenje lesne in pohištvene industrije
Plesna šola Miki
B2 d.o.o.
SCCA Ljubljana
Društvo svetovalni svet
Gibanje za ekonomsko pluralnost
Zavod FIC, Center brezmejnih idej
Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
Mreža NVO-VID
Društvo ŠKUC
Kooperativa 22
Fundacija za živali
Zavod Tri
Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi
Zavod ZORA, za okolje, rekreacijo in animacijo
Športno društvo Tabor
Maska Ljubljana
Flota Ljubljana
Urbani brlog - društvo za razvoj prostorske kulture Kočevje
Društvo arhitektov Ljubljane
Zavod IZRIIS
»UP« Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem
Osnovna šola Vič
Združenje DrogArt
Društvo za promocijo žensk v kulturi - Mesto žensk
Ljudska univerza Radovljica
SPM - Društvo za razvoj skupnostnih programov za mlade
Društvo Projekt Človek
Divja misel, Inštitut za neprofitno komunikacijo
Vodnikova domačija Šiška
Knjižnica pod krošnjami
Društvo urbanistov in prostorskih Planerjev Slovenije
Društvo DUO, Odbor za lepšo Staro Šiško
Športno Atletsko Društvo Mavrica
Zavod Mehki Ligamenti
ZAVOD 1-2-3, Center socialnih in rekreativnih aktivnosti
Plesno rekreacijsko društvo Bloški plesalci
Veris, jezikovni studio d.o.o.
Osnovna šola Košana
Društvo GO-Spominčica za pomoč pri demenci Nova Gorica
Zavod Samostojen Si
Akademija za radovedne
Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice
U-centrix d.o.o.
BookinIT d.o.o.
Društvo Altra - Odbor za novosti v duševnem zdravju
Civilno gibanje Skupaj
Društvo ljubiteljev Križne jame
KUD Obrat
MAO - Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Društvo za dobrobit živali AniMa
MED Land vsemediteranski projekt
Energetska agencija za Podravje - Energap
Treecelet - Hrovat.net d.o.o.
Zavod Apis
Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Tax-Fin-Lex d.o.o.
Zavod Kersnikova
Svobodni sindikat Slovenije
Akvarij Piran
Društvo SMC Rakovnik
ArtFest d.o.o.
Zavod KINOKS
City Events
Društvo za trajnostni razvoj Duh časa
Hortikulturno društvo Maribor
Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj
Mariborska kolesarska mreža
Zavod NoMed
Društvo za ohranjanje in proučevanje metuljev Slovenije
Društvo Dinaricum
Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica, SHS
Smučišče Golte (Golte d.o.o.)
InTerCeR - Inštitut za trajnostni razvoj in celostne rešitve
Občina Komen
Občina Cerknica
Občina Miklavž na Dravskem polju
Občina Benedikt
Občina Kozje
Občina Šentilj
Občina Kuzma
Mestna občina Maribor
Občina Hrastnik
Mestna občina Ljubljana
Občina Moravče
Občina Kranjska Gora
Spletno stran so postavile organizacije, pobudnice poziva: PIC, Umanotera, društvo Focus, Greenpeace Slovenija